Recesjaaaa
w , , , ,

Co to jest RECESJA?

Recesja to znaczny spadek aktywności gospodarczej, trwający dłużej niż kilka miesięcy. Spada pięć następujących wskaźników ekonomicznych: realny produkt krajowy brutto, dochód, zatrudnienie, produkcja i sprzedaż detaliczna. Recesja może przynieść również korzyść dla gospodarki. O wszystkim w artykule.

Cykl Koniunkturalny - Recesja
Cykl Koniunkturalny – Naukowiec.org

Co to jest RECESJA?

Ludzie często mówią, że recesja ma miejsce wtedy, gdy stopa wzrostu PKB jest ujemna przez dwa lub więcej kwartałów z rzędu. Jednak recesja może po cichu zacząć się przed końcem kwartalnych sprawozdań dotyczących produktu krajowego brutto. Dlatego też Krajowe Biuro Badań Gospodarczych mierzy pozostałe cztery czynniki.

Dodatkowo Narodowe Biuro Badań Gospodarczych (NBER) definiuje recesję jako znaczny spadek aktywności gospodarczej w całej gospodarce, trwający dłużej niż kilka miesięcy.

NBER jest to prywatna organizacja poza rządowa, która ogłasza, kiedy zaczyna się i kończy recesja. Jest to krajowe źródło pomiaru etapów cyklu koniunkturalnego. Organizacja stara się zapraszać szeroki wachlarz ekspertów, którzy określają czy dany kraj znajduje się w recesji.

Eksperci ekonomiczni na całym świecie, w tym eksperci z OECD, MFW, WTO i innych organizacji, spodziewają się, że opad koronaawirusa będzie poważny, prawdopodobnie najgorszy od czasów Wielkiego Kryzysu. NBER jeszcze nie podjął decyzji, ponieważ komitet woli poczekać, aż uda mu się zidentyfikować szczyt. Ale jest prawie pewne, że gospodarka amerykańska wpadła w recesję w pierwszym kwartale 2020 roku.

Podręcznikowa definicja recesji została po raz pierwszy zaproponowana przez Juliusa Shiskina, ówczesnego komisarza Biura Statystyki Pracy, w 1974 roku. Był on jednak o wiele bardziej precyzyjny.

Jak rozpoznać Recesję?

image 38


Możemy posłużyć się sześcioma wskaźnikami ekonomicznymi.


Pierwszym i najważniejszym z nich jest realny PKB. Obejmuje on wszystko co wytwarzają przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne w USA. Nazwa „realny” pochodzi stąd, że pozbawia się go skutków inflacji.
Ogólny zamiar jest taki, że gdy stopa wzrostu realnego PKB osiągnie najpierw wartość ujemną, to może to oznaczać rozpoczynającą się recesję. Jeżeli w następnym kwartale okaże się dodatni, to z tego nic jednoznacznego nie wyniknie. Ciężko jest określić pełną sytuację posługując się tylko PKB.

Dochód rzeczywisty
Dochód rzeczywisty mierzy dochód osobisty skorygowany o inflację. Od wypłaty składki ubezpieczeniowe oraz świadczenia socjalne są usunięte. Kiedy realny dochód spada, to skutkuje to spadkiem popytu konsumpcyjnego.

Zatrudnienie
Zatrudnienie w połączeniu z realnym dochodem świadczą o kondycji gospodarki.

Przemysł przetwórczy
Jeden z najważniejszych filarów gospodarki to przemysł. Ekonomiści przyglądają się rozwojowi dzięki Raportom Produkcji Przemysłowej

Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna
Produkcja i sprzedaż skorygowana o inflację informują, jak przedsiębiorstwa reagują na popyt konsumencki.

Comiesięczne dane szacunkowe PKB
NBER analizuje również comiesięczne szacunki PKB przedstawione przez doradców ekonomicznych.

Ważną sugestią jest, że rynek akcji nie jest wskaźnikiem, który może przewidzieć recesję. Ceny akcji są uzależnione od przewidywanych kondycji spółek. Inwestorzy mogą zbyt optymistycznie podejść do danej spółki lub zupełnie pesymistycznie, często zbyt pochopnie.

W przypadku, gdy następuje recesja to na giełdach niedźwiedzie mogą od dłuższego czasu rozszarpywać byki. Większe spadki na giełdach oznacza, że większość inwestorów straciło zaufanie co do kondycji gospodarki.

Jakie są znaki ostrzegawcze recesji?

Recesja najczęściej występuje, kiedy kwartał danego roku okaże się dużo gorszy od ostatnich kilkunastu. Ten okres jest przeważnie krótki, trwa mniej więcej od 9 do 18 miesięcy, a następnie występuje ożywienie gospodarcze – jednak jej skutki mogą być nadal odczuwalne w różnych gałęziach gospodarki.

Zwolnienia Spadająca ilość osób zatrudnionych w danych przedsiębiorstwach, a następnie w kilku gałęziach, które żyją ze sobą w symbiozie – może ukazać pierwsze kroki recesji. przedsiebiorcy-kieruja-do-skarbu-panstwa-wezwanie-do-zaplaty-odszkodowania Wzrost bezrobocia jest destrukcyjny nie tylko dla gospodarki, ale i właśnie dla osoby która traci pracę. Pracownicy tracący pracę lub niepewni swojej przyszłości wchodzą w tryb oszczędzania powodując spadek popytu konsumenckiego co prowadzi do niższych zysków przedsiębiorstw, następnie do zwolnień i tak dalej …

Bezrobocie podczas kryzusu

Depresja, a Recesja

To tylko kwestia czasu. Depresja trwa przez lata, a najlepszym tego przykładem jest Wielka Depresja, która trwała niezłomnie 10 lat!
Od roku 1929 do 1939 – podczas tego okresu szczyt bezrobocia osiągnął poziom 25,59% w roku 1933.

„Dobra” strona Recesji.

Jedyna dobra strona recesji jest taka, że leczy inflację.
Politycy kontrolujący budżet starają się manipulować jak i stymulować gospodarkę na ile to tylko możliwe, obniżając podatki, zwiększając wydatki na socjal jednocześnie ignorując deficyt budżetowy.

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.