w , , , , ,

Ekonomiczna prognoza przyszłych 10 lat

Fot: GrantTheAnonymousEU/ Wikimedia commons.

Od długu publicznego i rynku mieszkaniowego po zmiany klimatyczne i wydatki na cele wojskowe, oto prognozy, które mogą mieć wpływ na Stany Zjednoczone, światową gospodarkę i waszą własną kieszeń w ciągu następnej dekady.

Giełda po pandemii: V, U czy L?

W ciągu zaledwie kilku miesięcy pandemia COVID-19 postawiła gospodarki na głowie. Amerykańska w pierwszym kwartale 2020 r. zaliczyła spadek wzrostu gospodarczego o 5%. W kwietniu sprzedaż detaliczna spadła o 16,4%, ponieważ gubernatorzy zamknęli część przedsiębiorstw. Stopa bezrobocia zaliczyła rekordowy szczyt w bardzo krótkim okresie czasu. W czerwcu liczba bezrobotnych spadła do 17,8 mln.

Kongres przewiduje ożywienie rynku w kształcie litery U.

Możliwe, że drugi kwartał może być gorszy. The Congressional Budget Office przewiduje, że gospodarka skurczy się o 38%. Trzeci kwartał poprawi się, ale nie wystarczy, aby odrobić wcześniejsze straty. Efekty utrzymają się do czwartego kwartału 2021 r., przy nieco niższej produkcji gospodarczej i wyższym bezrobociu.

Dług będzie się zwiększał

Dług Publiczny

10 czerwca 2020 r. zadłużenie USA przekroczyło 26 bln USD. Pandemia COVID-19 dodała 2 bln USD do zadłużenia w pierwszym kwartale 2020 r. Wynika to z ustawy CARES Act i zmniejszenia wpływów podatkowych. Wraz z tym działaniem, Kongres zażądał obowiązkowego cięcia 10% budżetu federalnego do 2021 roku.

Stosunek amerykańskiego długu publicznego do PKB wynosi 110%

Poziom zadłużenia nie jest zrównoważony, jeżeli stopy procentowe miałyby wzrosnąć. Jest to mało prawdopodobne tak długo, jak długo gospodarka amerykańska pozostaje w recesji. Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe na niskim poziomie, aby przyspieszyć wzrost. Wyższe stopy procentowe zwiększyłyby płatności odsetkowe od zadłużenia. Jest to powyżej zalecanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy 77% punktu procentowego.

Trump obiecał zredukować dług. Ale jak dotąd, jego polityka może zwiększyć go o 5,6 bln dolarów. Ekonomia po stronie podaży mówi, że obniżenie podatków sprawi, że prywaciarz będzie mógł zatrudnić większą ilość pracowników. Ale nie działa to, gdy maksymalna stawka podatkowa wynosi poniżej 50%, według krzywej Laffera. Zamiast tego, po prostu dodaje się do długu.

Jak to wpływa na ciebie

image 46

Spory co do sposobu redukcji zadłużenia mogą przełożyć się na kryzys zadłużenia, jeśli konieczne będzie podniesienie pułapu zadłużenia. W dłuższej perspektywie czasowej zrównoważenie budżetu oznacza cięcia wydatków, ponieważ Trump obniżył podatki. Podobnie zrobiło większość krajów Unii Europejskiej oprócz Polski, która stwierdziła, że budżet nie dźwignie takiego cięcia.

Przedsiębiorstwa reagują na tę niepewność, gromadząc gotówkę, zatrudniając pracowników tymczasowych zamiast pełnoetatowych, oraz opóźniając duże inwestycje.

Warunki pogodowe mogą wpłynąć na kryzys

Grupa naukowców na łamach Science Advances w 2018 roku opisało, że pogoda – częstsze huragany, załamania pogodowe – będą powtarzać się częściej niż dotychczas, a w 2100 roku będziemy ich rejestrować o połowę więcej. Będzie to kosztować rząd Stanów Zjednoczonych 112 miliardów dolarów rocznie, jak wynika z raportu amerykańskiego Government Accountability Office. Europa ma za to problem z kataklizmami jak powodzie.

W marcu 2019 roku, FED ostrzegał, że zmiany klimatyczne mogą zagrozić systemowi finansowemu. Przewiduje się upadek wielu gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw. Może dojść do ponownego załamania rynku kredytowego jak w przypadku kredytów hipotecznych typu subprime w czasie kryzysu finansowego.

Munich Re, największa firma reasekuracyjna na świecie, obwiniła globalne ocieplenie o 24 mld dolarów strat w kalifornijskich pożarach. Wydawano prognozy, że firmy ubezpieczeniowe będą musiały podnieść składki, aby pokryć rosnące koszty związane z ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Według Cornucopius Climate Change Service, październik 2019 r. był najgorętszym październikiem w historii. A temperatury mają wzrosnąć jeszcze bardziej, średnio o 10 stopni Celcjusza w ciągu kilku następnych dziesięcioleci. Cieplejsze lata oznaczają bardziej niszczycielskie pożary. Drzewa osłabione przez suszę i szkodniki zwiększyły intensywność tych pożarów. Suchy region zachodnich równin przesunął się o 140 mil na wschód. W rezultacie, rolnicy przyzwyczajeni do uprawy kukurydzy będą musieli przestawić się na twardszą pszenicę

Krótsze zimy sprawią, że ilość szkodników się zwiększy takich na przykład jak chrząszcz sosnowy. Amerykańska służba leśna szacuje, że w ciągu następnych 10 lat dziennie może padać 100 000 drzew zarażonych przez chrząszcze.

Zmiany klimatyczne, a Twój portfel

image 42

Susze wpływają na ceny wołowiny, orzechów i owoców. Miliony osób cierpiących na astmę i alergie bardziej obciąży budżet służby zdrowia. Dłuższe lato może wydłużyć sezon na alergie. Na niektórych obszarach, sezon pylenia jest obecnie o 25 dni dłuższy niż w 1995 roku. A ilość pyłków może się podwoić do 2040 roku.

Fale upałów mogą prowadzić do chorób, a nawet śmierci, jak również do uszkodzenia upraw i zatrzymania życia, a także przerw w dostawie prądu.

Do 2100 r. światowy poziom mórz może wzrosnąć o co najmniej dwa metry stpowyżej poziomu z 2000 r. Samo to kosztowałoby światową gospodarkę 14 bilionów dolarów do 2100 r.

Ceny ropy naftowej i gazu

image 43

Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (U.S. Energy Information Administration) przedstawia perspektywę do roku 2050, która przewiduje, że do 2027 r. produkcja ropy Brent wzrośnie do rekordowych wysokości, a następnie do 2040 r. pozostanie na poziomie 14 mln baryłek dziennie. Przewiduje się, że do 2030 r. cena wyniesie 92,82 USD/baryłkę, a do 2040 r. 106,08 USD/baryłkę. W ciągu najbliższych kilku lat Stany Zjednoczone mają eksportować więcej ropy niż importować.

Wyższe ceny ropy naftowej oznaczają wyższe ceny gazu. W 2008 r., gdy ceny ropy wzrosły do 144 dolarów za baryłkę, ceny gazu wzrosły do 4 dolarów za galon. Ceny ropy naftowej można wykorzystać do prognozowania przyszłych cen gazu już dziś. Wysokie ceny gazu mogą również spowodować wzrost kosztów żywności, które zależą od kosztów transportu.

Gospodarka amerykańska i chińska są ze sobą powiązane

image 44

W 2014 r. Chiny stały się największą gospodarką na świecie. Jednak przyszedł moment zwolnienia rozpędzonej bestii. Od września 2019 r. wzrost gospodarczy Chin jest najwolniejszy od 1990 r. Mimo to wciąż jest na tyle duży, że będzie w przyszłości miał jeszcze większy wpływ na gospodarkę amerykańską.

W grudniu 2019 r. Stany Zjednoczone i Chiny osiągnęły porozumienie w sprawie pierwszego etapu umowy handlowej, w którym Chiny zobowiązały się do zakupu znacznej ilości amerykańskich towarów i usług w ciągu najbliższych kilku lat. Stany Zjednoczone utrzymają 25% taryf celnych na 250 mld USD chińskiego eksportu i 7,5% taryf na 120 mld USD chińskiego importu.

Chiny są drigim co do wielkości nabywca amerykańskiego długu.

Wszelkie zmiany, jakich Chiny dokonają w ramach reformy gospodarczej, wpłyną na wartość dolara amerykańskiego. Chiny utrzymały stały kurs dolara w stosunku do swojej waluty, juana. Rozluźniają to powiązanie, aby juan mógł stać się globalną walutą.

Spowolnienie wzrostu w Chinach może mieć bezprecedensowy wpływ na gospodarkę amerykańską. Wyższe stopy procentowe mogą zwiększyć koszty kredytów dla amerykańskich przedsiębiorstw i konsumentów. Mogą one również zwiększyć odsetki od zadłużenia. Rząd amerykański może być zmuszony do przeznaczenia większej ilości środków na spłatę tych odsetek.

Spowolnienie chińskiego eksportu może również spowodować wzrost cen dla amerykańskich konsumentów. „Made in America” oznacza wyższe koszty, ponieważ amerykańscy pracownicy otrzymują za swoją pracę więcej niż ci w Chinach.

Dolar amerykański

image 45

Wartość dolara amerykańskiego we wrześniu 2019 r. wyniosła 99,37 USD. W grudniu 2019 r. wartość spadła do około 97 dolarów. Ponieważ Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe, istnieje szansa, że wartość dolara wzrośnie.

Słaby dolar powoduje wzrost cen importowych, co przyczynia się do inflacji i wzrostu cen ropy i gazu. Obniża również ceny eksportowe, pobudzając wzrost gospodarczy. Wartość dolara nadal będzie ulegać spadkom i wzrostom, wpływając na wszystko, co się kupuje.

Inflacja utrzyma się na niskim poziomie

Kiedy ceny ropy wrócą do normalnego poziomu, może to wywołać obawy o hiperinflację. Ale Rezerwa Federalna czuwa nad odwróceniem luzowania ilościowego i podniesieniem stopy funduszy federalnych w razie potrzeby.

Najważniejszą rolą FED jest zarządzanie oczekiwaniami społeczeństwa wobec inflacji. Gdy społeczeństwo oczekuje inflacji, staje się ona samospełniającą się przepowiednią. Fed może utrzymać zaufanie do gospodarki, demonstrując umiarkowanie, co prowadzi do mniej skrajnych zmian w publicznym zachowaniu gospodarczym. FED wie, że w ten sposób były przewodniczący FED Paul Volcker zakończył stagflację w latach 70-tych. Utrzymując wysokie stopy procentowe, zapewnił społeczeństwo, że jest zaangażowany w zapobieganie inflacji.

Inflacja bazowa w USA, według ekspertów, pozostanie na poziomie około 2%. Ceny żywności mogą tymczasowo wzrosnąć, ponieważ podążają za niestabilnymi cenami ropy i gazu. Ale koszty utrzymania pozostaną mniej więcej na tym samym poziomie, co obecnie.

Przy okazji zapraszamy do artykułu: Co to jest Recesja?

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.