istockphoto 1300191818 612x612 1
w

Experian – potentat analizy danych z bazą ponad 1,3 mld konsumentów

Experian [EXPN]

Irlandzki Experian jest globalną firmą zajmującą się analizą danych, która gromadzi informacje kredytowe dotyczące ponad 1,3 miliarda konsumentów. Banki i inni pożyczkodawcy wykorzystują te dane do oceny ryzyka kredytowego, poprawy decyzji kredytowych i lepszego dotarcia do klientów. Konsumenci coraz częściej korzystają z danych Experianu, aby chronić się przed oszustwami i kradzieżą tożsamości ale też w celu uzyskania dostęp do usług finansowych.

Experian generuje 65 proc. swoich przychodów w Ameryce Północnej, głównie dzięki klientom biznesowym z sektora usług finansowych i sektora opieki zdrowotnej.

Jako lider rynku danych kredytowych, Experian jest o około 30 proc. większy od drugiej największej firmy w branży – Equifax i prawie dwukrotnie większy trzeciej – TransUnion. Experian szacuje swoje możliwości rynkowe w USA na 130 mld USD i stale rośnie. Dzięki wysoce skalowalnemu modelowi biznesowemu, spółka jest w stanie zwiększać przychody przy bardzo niskich kosztach dodatkowych.

Nowe produkty, takie jak Experian Boost i Experian Lift, pomagają konsumentom poprawić punktację kredytową. Dzięki tym nowym produktom, sprzedaż wzrosła o 23 proc. w pierwszej połowie roku obrotowego 2022, a zysk na akcję wzrósł o 29 proc. Irlandzka spółka prognozuje 17 proc. wzrost przychodów w całym roku 2022.

Experian od 12 lat wypłaca dywidendy i choć nie rosną one regularnie co roku to zgodne szacunki analityków dywidenda powinna wzrosnąć o 15 proc. w tym roku i kolejne 11 proc. w przyszłym roku. Dywidendy są wypłacane co pół roku.

Akcje Experian jak i wielu innych spółek możesz kupić w tym miejscu:

DISCLAIMER XTB
Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów

Przedstawione treści są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Opracowanie to jest chronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Wpis autora ma charakter edukacyjny. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie opracowania.

Zobacz również: 3 TANIE SPÓŁKI DYWIDENDOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.