Inwestowanie w obligacje

Znajdziesz tutaj materiały edukacyjne pomagające w prawidłowym inwestowaniu w obligacje. Dzielimy się najświeższymi informacjami i publikacjami dotyczącymi papierów dłużnych. Na vetomedia.pl przeczytasz również wiele wartościowych artykułów omawiających tę metodę inwestowania.

Rynek obligacji charakteryzuje się dosyć niskim stopniem ryzyka, co przekłada się na niezbyt wyrafinowane stopy zwrotu. Inwestowanie w obligacje przeznaczone jest dla osób poszukujących spokoju i stabilności.

 

 

Czym są obligacje?

Jak mawiają definicje – obligacje to instrument dłużny, gdzie jedna strona, zwana emitentem, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, zwanej obligatariuszem. Obligacje to nic innego jak forma zaciągnięcia kredytu, pożyczenia pieniędzy.

Dla przykładu, jeżeli jestem firmą i chcę pozyskać pieniądze na dalszy rozwój, to mogę np. dokonać tzw. emisji obligacji. Potencjalny inwestor musi być zainteresowany naszym papierem wartościowym odpowiednim oprocentowaniem. W skrócie – musimy dać mu więcej pieniędzy niż wyłoży na swoją inwestycję.

Co ważne, na mocy podpisanej umowy emitent jest zobowiązany do wykupu obligacji w określonym terminie – wraz z odsetkami, które mają stanowić zysk nabywcy.

Rodzaje obligacji

Podstawową rzeczą, którą bierzemy pod uwagę w przypadku obligacji jest ich emitent. Istnieją obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa, obligacje komunalne i obligacje korporacyjne, których emitentem są przedsiębiorstwa.

Drugim aspektem jest termin wykupu obligacji. Wyróżniamy obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Istnieją również obligacje wieczyste, które nigdy nie są wykupywane.

Rodzaje obligacji ze względu na ich oprocentowanie

Oprocentowanie obligacji powinno rosnąć wraz z ryzykiem inwestycji, a konkretniej, zależy to od wiarygodności emitenta. W skrócie – bardziej wierzymy, że nie upadnie  państwo niż mała firma. Co ważne, gdy emitent akcji zbankrutuje, możemy stracić nasze pieniądze.

Obligacje dzielą się na różnego rodzaje oprocentowania:

Wyodrębniamy m.in. obligacje o stałym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje indeksowane, obligacje zerokuponowe.

Czy inwestowanie w obligacje jest ryzykowne?

Inwestowanie w obligacje to stosunkowo bezpieczna droga pomnażania swojego kapitału. Musimy pamiętać jednak, że tak jak w przypadku każdej inwestycji, ryzyko jest i tutaj.

Najbezpieczniejsze są oczywiście obligacje skarbowe, czyli papiery dłużne emitowane przez państwo. Im silniejsze państwo, tym inwestycja bezpieczniejsza. Gorzej jest z obligacjami korporacyjnymi. W tym przypadku ryzyko może być dużo większe. Firmy bankrutują dużo częściej niż duże państwa. Ważne jest, aby odpowiednio sprawdzić finanse przedsiębiorstwa, któremu pożyczamy nasze pieniądze. Gdy firma zbankrutuje, to prawdopodobnie możemy pożegnać się z naszymi funduszami.