Inwestowanie w surowce

Bez wątpienia inwestowanie w surowce jest jedną z najstarszych jak i najoczywistszych form pomnażania kapitału Obecnie inwestorzy mają ogromny wybór jak inwestować w surowce. Na rynku funkcjonuje wiele sposobów, od tradycyjnego inwestowania w fizyczną formę surowca takiego jak np. ropa, gaz, węgiel, miedź, stal, po handel kontraktami terminowymi. Jednak najpopularniejszymi sposobami na rynku surowców są instrumenty CFD i ETF.

CFD (ang. Contract for Difference) – kontrakt na różnice kursowe będący instrumentem pochodnym, którymi handluje się na nieregulowanym rynku pozagiełdowym. Podczas zakupu kontraktu tego typu, inwestor nie staje się posiadaczem aktywa, a jedynie spekuluje jak w czasie będzie zachowywać się jego cena, dzięki czemu może on zarobić zarówno na wzroście, jak i spadku wartości danego aktywa. Co więcej przy tego typu inwestycji istnieje możliwość skorzystania z dźwigni finansowej co powoduje, że inwestorzy mogą obracać kilka razy większym kapitałem od tego, który rzeczywiście posiadają. Dźwignia finansowa jest jednak bardzo ryzykownym narzędziem – pozwala zdecydowanie zwiększać zarówno zyski jak i straty. Korzystanie z niej zdecydowanie nie jest wskazane początkującym inwestorom.

ETF (ang. Exchange Traded Fund) – fundusz indeksowy, który jest notowany na giełdzie. Może on być oparty na konkretnym indeksie giełdowym lub np. wybranym koszyku poszczególnych akcji czy obligacji. Głównym aktywem mogą być również surowce czy metale szlachetne. Tego typu fundusze uznawane są za stosunkowo bezpieczne inwestycje. Dzięki nim inwestor, aby zdywersyfikować swoje portfolio może kupić konkretny ETF, zamiast skupować pojedyncze aktywa, co jest bardzo wygodne. Warto zaznaczyć, że fundusze indeksowe dokładnie śledzą ruchy cenowe danych aktywów, więc ich cena zmienia się na bieżąco – razem z ceną danych indeksów, akcji czy surowców.

Inwestowanie tradycyjne w fizyczną formę dziś stanowi już raczej marginalną część rynku spośród inwestorów indywidualnych. W końcu skupowanie ropy, gazu, węgla, czy metali takich jak np. miedź jest karkołomnym wyzwaniem, szczególnie przy większych ilościach. Tego typu inwestycje wymagają pełnej logistyki, miejsca do składowania, a nawet sprzedaż nie jest tak oczywista. Inwestowanie w formę fizyczną to zdecydowanie praca na pełen etat wymagająca ogromnego nakładu pieniędzy nie tylko na sam surowiec, ale całą logistykę i infrastrukturę. Z tego powodu zajmują się tym w zasadzie wyłącznie duże przedsiębiorstwa.

Jakie surowce wybrać?

Najpopularniejszymi aktywami na rynku surowców z pewnością są paliwa takie jak ropa, węgiel i gaz, czy metale jak stal albo miedź. Z racji ich powszechnego użytku i ogromnego zapotrzebowania dzisiejszych gospodarek można więc zakładać, że ich cena w długiej perspektywie będzie rosła. Niemniej jednak surowce nie tylko metale szlachetne, paliwa czy metale przemysłowe, ale również produkty rolnicze takie jak mleko, pszenica, soja, bawełna, kawa i tym podobne.