w ,

Zarabiać Na Pogodzie

Pogoda zmienia się codziennie, można w dzisiejszych czasach przewidywać ją na kilka miesięcy do przodu. A nawet z lekkim marginesem błędu nawet o kilka lat.
Skoro można zarabiać na pogodzie, to dlaczego by się za to nie zabrać? Jak to zrobić? Gdzie się udać? Na czym polega takie „zarabianie”?

kiedy sie dowiesz ze mozna zarobic na pogodzie

Instrumenty, Przedsiębiorstwa, Korporacje, Spółki Akcyjne, Na Czym Da Się Zarobić?

Pogoda towarzyszy nam od zarania dziejów. Jednak ludzie opanowali żywioły, aby czerpać z nich korzyści. Poniżej lista sposobów na jakich można zarobić jak i stracić kapitał związanych z warunkami pogodowymi:

Firmy energetyczne mogą stosować instrumenty pochodne pogodowe, aby wyeliminować ryzyko związane ze zmiennymi temperaturami, co prowadzi do niepewnego popytu i podaży w zakresie energii, mediów i energii.

Aby wyeliminować ryzyko słabej produkcji roślinnej z powodu złej pogody, przedsiębiorstwa rolne mogą zawierać umowy na instrumenty pochodne, które obejmują przypadki silnych lub słabych opadów deszczu, niekorzystnych warunków temperaturowych lub wpływu silnych wiatrów lub opadów śniegu.

Zabezpieczenie przez organizacje zarządzające imprezami – takie jak firmy organizujące imprezy sportowe, firmy turystyczne lub parki rozrywki na świeżym powietrzu – w celu złagodzenia negatywnego wpływu deszczu na ich działalność związaną z organizacją imprez.Firmy ubezpieczeniowe, fundusze hedgingowe, a nawet rządy handlują instrumentami pochodnymi związanymi z pogodą w celu zabezpieczenia się przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych. Spekulanci, arbitrzy i animatorzy rynku stawiają na spekulacyjne zakłady lub możliwości arbitrażu w zakresie warunków pogodowych.

Pogoda, a instrumenty korelujące z nią

Medonet.pl
Medonet.pl


Pochodne instrumenty pochodne zostały wprowadzone mniej więcej w połowie lat dziewięćdziesiątych jako produkty pozagiełdowe między dwiema poszczególnymi stronami, przede wszystkim jako klauzule warunkowe (np. jeżeli temperatura przekroczy „X”, jedna strona zaoferuje drugiej rabat w dolarach „Y” od swojej transakcji). Wkrótce stały się one na tyle popularne, że mogły zostać włączone przez giełdy jako łatwo zbywalne kontrakty terminowe, opcje, swapy i opcje na kontrakty terminowe.

Instrumenty pochodne określają ilościowo, jak bardzo temperatura różni się od średniej miesięcznej lub sezonowej w danym mieście/regionie. Wahania te są skalowane do indeksów ważonych w dolarach, co pozwala na ilościowe określenie wartości dolara dla wahań temperatury.

Kontrakty terminowe są powiązane z indeksem upalnych dni (HDD) i chłodnych dni (CDD) w oparciu o ustawiony próg temperatury 65° F w USA (18° C w Europie).
(Konwenter)Wartości te wskazują ilość dostępnych zasobów potrzebnych do ogrzewania lub chłodzenia. Jeśli temperatura spadnie poniżej tego progu, mówiąc 35° F wskazując zapotrzebowanie na ogrzewanie, wówczas wartość HDD wynosi 30 (65-35), a wartość CDD wynosi zero, ponieważ nie jest wymagane chłodzenie. Dla temperatur powyżej tego progu 65° F, powiedzmy przy 85° F, wartość HDD będzie równa zero, ponieważ nie jest wymagane ogrzewanie, a wartość CDD będzie wynosić 20 (85-65).
Każda umowa jest wyceniana dla każdego dnia (lub miesiąca) przez pomnożenie wartości HDD lub CDD przez 20 USD. W pierwszym przypadku (HDD = 30 i CDD = 0) wartość kontraktu na HDD wyniesie 600 USD, a CDD – zero. W drugim przypadku (HDD = 0 i CDD = 20) wartość kontraktu na HDD wyniesie zero, a na CDD – 400$.
Za pomocą powyższego mechanizmu można zajmować odpowiednie pozycje handlowe w celu ograniczenia ryzyka związanego z temperaturą, dostrzeganego przez daną firmę.

Hedge Na Pogodę

Jedną z ważnych kwestii różnicujących wykorzystanie/towarowe instrumenty pochodne (energetyka, energia elektryczna, rolnictwo) i pogodowe jest to, że pierwszy zestaw pozwala na zabezpieczenie ceny w oparciu o określony wolumen, podczas gdy drugi oferuje zabezpieczenie rzeczywistego wykorzystania lub uzysku, niezależnie od wolumenu. Np. cenę X baryłek ropy naftowej lub X buszli kukurydzy można zablokować poprzez zakup odpowiednio kontraktów terminowych na ropę naftową lub kukurydzę. Jednak wejście w instrumenty pochodne pogodowe pozwala na zabezpieczenie ogólnego ryzyka dla plonów i ich wykorzystania. Spadek temperatury poniżej 10 stopni spowoduje całkowite zniszczenie plonów pszenicy; deszcz w weekendy w Las Vegas wpłynie na ruch miejski. W związku z tym, kombinacja pogodowych i towarowych instrumentów pochodnych jest najlepsza dla ograniczenia ogólnego ryzyka.

Zarabiać Na Pogodzie – Podsumowanie

Zarobić można tak samo łatwo jak stracić. Natura rynków finansowych i inwestycji jest niestety brutalna i nawet 90% rachunków odnosi straty w długim terminie. Dlatego nie polecamy się brać za coś, bez odpowiedniego wyedukowania się w tym temacie.

Źródło materiałów dzięki którym powstał ten artykuł

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.