unnamed
w ,

ZPP przedstawia Plan Odbudowy Gospodarki po kryzysie Covid-19

2871 2560x852 1
Co po COVID-19?

Warszawa, 5 maja 2020 r.

ZPP przedstawia Plan Odbudowy Gospodarki po kryzysie Covid-19

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców rozpoczyna publikację „Planu Odbudowy Gospodarki po kryzysie Covid-19”. W najbliższych tygodniach ZPP przedstawi program gruntownych reform prawa gospodarczego, systemu podatkowego, emerytalnego, sądownictwa, rynku pracy, zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu oraz plan zmierzenia się z problemami demograficznymi.

W opublikowanym dzisiaj I filarze, eksperci Związku przedstawili rozwiązania punktowe o charakterze quick-win, których realizacja szybko pozwoli na poprawę otoczenia prawnego działania firm w Polsce. Wśród 16 punktowych rekomendacji ZPP, znajdują się m.in. rekomendacje dot. zapewnienia stabilności i przewidywalności prawa, apel o zamrożenie planów dotyczących podwyżki płacy minimalnej, wycofanie się ze zmian w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich, powszechne wdrożenie metody kasowej, ograniczenie stosowania podatków sektorowych, uchylenie ustawy dotyczącej ograniczenia handlu w niedziele, zwiększenie kwoty wolnej od podatku, skrócenie czasu wydawania decyzji administracyjnych, umożliwienie sprzedaży na odległość leków na receptę, czy udostępnienie baz danych publicznych i rozwój informatyzacji administracji państwowej.

– Przedstawione w I filarze rozwiązania quick-win, w odróżnieniu od kolejnych planowanych rozdziałów, mają charakter techniczny. Nie wymagają gruntownych reform systemowych. Wdrożenie przedstawionych rozwiązań nie stanowi również węzłów krytycznych z punktu widzenia debaty publicznej. Ich wdrożenie ma charakter quick-win dla wszystkich interesariuszy – mówi Piotr Palutkiewicz, Sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.

Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP zauważa, że – Obecny kryzys znajdzie zapewne swoje miejsce w podręcznikach historii. Najważniejsze jest, by dzisiejsze czasy zostały opisane jako okres przełomowy, po którym nasz kraj awansował na kolejne miejsca w rankingu poziomu życia, rozwoju gospodarczego, wolności osobistej czy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Należy dołożyć wszelkich starań, by rok 2020 nie został zapisany jako punkt, w którym zatrzymał się 30 letni okres odbudowy Polski. Dlatego, obecne czasy należy wykorzystać na przeprowadzenie gruntownych reform w licznych obszarach.

ZPP pisze w raporcie, że w obliczu trwającego kryzysu gospodarczego związanego z epidemią wirusa COVID-19, należy jak najszybciej dokonać także „odmrożenia” wszystkich obszarów gospodarki, które zostały ograniczone rządowymi decyzjami administracyjnymi.

– Nie ma wątpliwości, że po okresie zniesienia większości obecnych restrykcji gospodarka, społeczeństwo czy polityka zaczną funkcjonować w nowej rzeczywistości. Będziemy świadkami przemian gospodarczych, nowych modeli funkcjonowania w społeczeństwie i kulturze oraz wykorzystania technologii. Inaczej będziemy postrzegać kwestie zdrowotne czy ekologiczne – piszą eksperci Związku i dodają – światowy kryzys związany z koronawirusem jest i będzie czasem rewizji dotychczasowych modeli oraz schematów funkcjonowania każdego obszaru życia, jakie znaliśmy do tej pory.

Dlatego rząd musi zacząć wdrażać odważne reformy, które dostosują prawo do nowych realiów gospodarczych i społecznych. Przedstawimy rozwiązania w najbliższych tygodniach.” – mówi Cezary Kaźmierczak.

OTO LINK: https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/PLAN-ODBUDOWY-GOSPODARKI-Filar-1-wersja-elektroniczna-2.pdf

2 komentarze

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.